Onze unieke aanpak

resultaatspoor leerspoor

Onze twaalf energieprincipes

Verandering op drie niveaus

Bewustzijn

Het diepste niveau waarop verandering ontstaat, is het bewustzijn niveau. Een verschuiving in het zelfbewustzijn is het gevolg door consequente feedback tussen gebeurtenissen uit de praktijk en wat iemand uit zijn eigen reactie daarop over zichzelf leert.

Gedrag

Een verandering van bewustzijn, leidt tot verandering van gedrag. Het tweede niveau van veran-dering. Met onze aanpak, worden nieuwe inzichten direct vertaald naar een concrete handeling in de werkpraktijk.

Vorm

Het derde niveau van veran-dering, is het niveau van de vorm: het business resultaat. Dit is het niveau waar het succes van de verandering uiteindelijk aan gemeten wordt. Het is het gevolg van de verandering in gedrag.